mood-nilk-co2-fussabdruck-210611.jpg

Allt som vi äter och dricker belastar planeten på något sätt. Men, vi försöker minimera den påverkningen så mycket som vi kan genom en ekologisk tillverkning av Nilk. Vi granskar ständigt nya produktionsmetoder, förpackningslösningar osv då vi tycker det är betydelsefullt att titta närmare på. Dessutom inte bara för klimatets skull, men också för din! Därför mäter vi vårt fotavtryck för våra produkter och förpackningar, och vill vara transparenta med det. 


HUR KAN KLIMATAVTRYCKET HJÄLPA OSS?

Vår livsmedelkonsumtion bidrar till en fjärdedel av alla växhusgaser som vi släpper ut på vår planet. Om vi vill kunna förändra vårt vardagliga beteende, behöver vi en bas för att kunna ta beslut som hjälper oss på vägen. Helst så försiktigt som möjligt men också så transparent som möjligt. Tack vare vår skyldighet att redovisa var vår mat kommer ifrån, kan vi också få en bättre bild av vad som är bra för vår hälsa och vad vi borde vara mer försiktiga med. Nu kör vi! 

KOLDIOXID OCH HUR VI MÄTER VÅRT UTSLÄPP

Om du vill veta exakt hur mycket utsläpp din mat bidrar med, kan du inte undkomma koldioxid(CO2)-utsläppen. Det ger oss information kring vårt klimatavtryck från en lång värdekedja av livsmedel och påverkningen som produktionen har på klimatet genom olika typer av växthusgaser som koldioxid, metan eller kväveoxid. 

Vi har räknat ut värdena från vår Supply Chain, dvs varje individuellt steg i produktionen*. Dessa består av:   

  • Råmaterialet
  • ✓ Transporten
  • ✓ Produktionen
  • ✓ Förpackningen

Vad betyder det mer konkret? * Värdena från råmaterialet, transporten och produktionen är beräknat via Klima Metrix. Förpackningen är certifierad via Carbon Trust. 

Der CO2 Fußabdruck unserer Nilk wird transparent!

Der CO2 Fußabdruck unserer Nilk wird transparent!

BERÄKNING AV VÅRT RÅMATERIAL

Växtbaserat livsmedel förbrukar mindre vatten, mindre land och bidrar med mindre CO2 utsläpp än livsmedel från djur. Men hur mycket exakt? Och vad är inkluderat i vår beräkning av utsläppet från vårt råmaterial? 

Alla utsläpp från odling till skörd av våra växtbaserade ingredienser: Detta inkluderar också de såkallade N2O utsläppen (såsom kväveoxid) från jorden. CO2 utsläppen (koldioxid-utsläppen) från produktionen och användandet av elektricitet och bensin till olika maskiner och traktorer är också medräknade. Till och med utsläppen från våra gödslingsmedel är inkluderade. 

BERÄKNING AV TRANSPORT

Transporten av våra ingredienser beräknar vi från att de blivit skördade till produktionsplatsen, där våra ingredienser blir till Nilk. Från produktionen krävs en transport till vårt lager i Passau. Även denna transport räknas in.    

Beräkning av produktion

Vidare till produktionen: Detta inkluderar hela konsumtionen av energi som produktionsplatsen använder, som bryts ner i individuella enheter (per år). 

Der CO2 Fußabdruck unserer Nilk wird transparent!

Der CO2 Fußabdruck unserer Nilk wird transparent!

BERÄKNING AV VÅR FÖRPACKNING

Från produktionen av råmaterial till återvinnandet av vår förpackning. Till det hör transporten av råmaterial, våra steg inom produktionen av förpackningen och även återvinnandet av förpackningen när den är tom.   

Vad är det som gör vår förpackning så spännande? 

Våra 1 Liters-förpackningar fick under början av 2021 en ny förpackning som är gjord på förnybara material. Den nya, mer hållbara, modellen är gjord på "växtbaserad" plast till locket och förpackningen består av 87% återvunna material samtidigt som det reducerar CO2 avtrycken med 19% till ungefär 45g för en hel förpackning. Fantastiskt, ellerhur? 

Så var hamnar vi tillslut? Titta på framsidan och baksidan av din förpackning. Där hittar du hela den detaljerade beräkningen på vilket CO2 avtryck vi har för varje steg i vår Supply Chain. Och självklart på vår hemsida. 

CARBON TRUST MÄRKT

Men vart ser du vårt klimatavtryck egentligen? Titta på framsidan och baksidan av förpackningen: Där hittar du den totala och detaljerade CO2 balansen för varje enskilt steg i vår leveranskedja. Och naturligtvis på vår hemsida. 

Carbon Trust märkningen finns nu också på våra förpackningar. Den visar dig hur mycket vi minskat vårt utsläpp genom att vi förbättrat produktionen på vår Nilk. Men vad innebär det egentligen? Det innebär att vi har åtagit oss att fortsätta minska våra CO2 utsläpp så mycket som vi kan. Det tycker vi är bra, eftersom det är ett var våra högsta mål för vår Nilk.