Integritetspolicy enligt Allmänna uppgiftsskyddsförordningen

 

1) Information om inhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter för ansvarig

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan identifieras.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är mymuesli AG, Sailerwöhr 16, D-94032 Passau, Deutschland, Tel.: +49 851 20426699, E-Mail: diejungs@mymuesli.com. Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter.

1.3 Den ansvariga har för denna webbplats utsett en dataskyddsansvarig som nås på följande uppgifter: "Verimax GmbH, Andrej Schindhelm, Warndtstr. 115, 66127 Saarbrücken, Tel: +49 89 8006578-14 / Fax: +49 89 8006578-29, andrej.schindhelm@verimax.de"

1.4 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i webbläsarens textrad.

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och klockslag för besöket
 • Volym på skickade uppgifter i byte
 • Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande.

3) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra nyttjande av vissa funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta innebär att små textfiler sparas på din enhet. Några av de cookies som vi använder raderas igen efter webbläsarsessionen, alltså när webbläsaren stängs (s.k. sessionscookies). Andra cookies lämnas kvar på din enhet och möjliggör för oss eller våra partnerbolag (cookies från tredjepartsleverantörer) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies placeras ut, registrerar och behandlar dessa i individuell omfattning viss användarinformationen, som webbläsar- och positionsuppgifter samt IP-adress. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven periods, som kan variera mellan olika cookies.

Delvis tjänar cookies till att lagra inställningar för att förenkla beställningsprocessen (t.ex. minnas innehållet i en virtuell kundkorg för ett senare besök på webbplatsen). Såtillvida enskilda av oss implementerade cookies även behandlar personuppgifter, sker behandlingen enligt art. 1 pkt. b GDPR, 6 avs. 1 pkt. b GDPR, antingen för genomdrivande av avtalet eller enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, för tillvaratagande av vårt berättigade intresse om bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan.

Vi arbetar tillsammans med annonspartners som hjälper oss att utforma vårt interneterbjudande på ett intressant sätt. I detta syfte kommer vid ditt besök på vår webbplats också cookies från partnerbolag att sparas på din hårddisk (cookies från tredjepartsleverantörer). I nedanstående avsnitt informeras enskilt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den respektive inhämtade informationen.

3.1 Funktionella cookies

Dessa cookies aktiveras alltid, eftersom de är nödvändiga för grundläggande funktioner på vår webbplats. Dessa inkluderar cookies som kan användas för att lagra var på sidan du flyttar dig. Med deras hjälp fungerar kundvagnen och utcheckningsområdena smidigt och de bidrar till säker användning av webbplatsen.

3.2 Prestations-cookies

Med dessa cookies från våra analysverktyg (Google Analytics, Piwik, Visual Website Optimizer) kan vi räkna besök och bestämma ursprunget för dem för att kontinuerligt förbättra vår tjänst. De hjälper oss att svara på frågan vilka sidor eller produkter som är mest populära och var det kan vara problem med vår webbplats. Inaktivering av dessa cookies kan resultera i dåligt valda rekommendationer och en sämre webbplatsupplevelse.

3.3 Anpassning och reklam

Dessa cookies kan placeras via vår webbplats av våra dotterbolag (Facebook, Google Adwords, Emarsys, Awin, Microsoft Bing, Taboola, Outbrain, LinkedIn). De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen för att visa dig relevant reklam på andra webbplatser. I vissa fall kräver detta bearbetning av din personliga information. Inaktivering av dessa cookies kan resultera i annonser som är mindre intressanta för dig.

Du kan hantera dina personliga inställningar genom att klicka på Cookie-inställningar längst ner på webbplatsen.

Tänk på att du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Varje webbläsare skiljer sig åt i sättet som cookies-inställningarna fungerar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookies-inställningar. Denna hittar du för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/questions/1174335
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=sv_SV
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sv/cookies.html

Tänk på att om du inte accepterar cookies, kan funktionaliteten på vår webbplats bli begränsad.

3.4  Marketing 

Denna cookie används för att berika kundprofilen med hjälp av vårt eMarketing-system (Emarsys) och för att möjliggöra individualiserat innehåll. För detta ändamål samlas information om tidigare köp och interaktioner av kunden med MyMuesli webbshop in. Detta görs på grundval av samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit a) GDPR. Att avaktivera dessa cookies kan innebära att inga individuella rekommendationer visas.

4) INNEHÅLLSLÄSNING-NÄTVERK CLOUDFLARE

På vår webbplats använder vi ett så kallat Content Delivery Network ("CDN") från teknikleverantören Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Ett innehållsleveransnätverk är en onlinetjänst som används för att leverera stora mediefiler (som grafik, sidinnehåll eller skript) via ett nätverk av regionalt distribuerade och internetanslutna servrar. Användningen av Cloudflares innehållsleveransnätverk hjälper oss att optimera laddningshastigheten på vår webbplats. Bearbetningen sker i enlighet med artikel 6, punkt 1 let. f DSGVO baserat på vårt legitima intresse för en säker och effektiv distribution, samt att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.US-baserat cloudcloud är certifierat enligt oss integritetsskyddsavtalet "Privacy Shield", som uppfyller EU-standarder För mer information, se Cloudflare sekretesspolicy på: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

5) Kontakt

Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.

6) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för avtalshantering

Enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR inhämtas och bearbetas personuppgifter vidare, om du meddelar oss dessa för fullgörandet av ett avtal eller vid öppnande av ett kundkonto. Vilka uppgifter som inhämtas framgår av respektive inmatningsformulär. Ditt kundkonto kan när som helst raderas och detta kan göras genom underrättelse till ovannämnda adress och ansvarig part. Vi sparar och använder de uppgifter som du har delat med oss för att hantera våra uppdrag. När avtalet i sin helhet har fullgjorts eller ditt kundkonto har raderats spärras dina uppgifter i enlighet med skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, och raderas sedan, såvida du inte uttryckligen medgivit ytterligare användning av dina uppgifter eller om det enligt lagstiftningen stipuleras att det är tillåtet med ytterligare databehandling från vår sida, vilket vi informerar om nedan.

7) Nyttjande av dina uppgifter för direktannonsering

7.1 När du registrerar dig för vårt e-postnyhetsbrev, skickar vi regelbundet information om våra erbjudanden. Det enda du behöver ange för att få nyhetsbrevet är din e-postadress. Angivande av ev. ytterligare uppgifter är frivilligt och kan användas för att kontakta dig personligen. För utskick av nyhetsbrevet använder vi ett s.k. Double Opt-in-förfarande. Detta betyder att vi inte skickar nyhetsbrevet till dig förrän du uttryckligen har samtyckt till att vi skickar ut det. Vi skickar sedan en e-postbekräftelse, vari du ombeds att klicka på en länk för att bekräfta att du från och med nu vill få nyhetsbrev.

Genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR. Vid registrering för nyhetsbrevet sparar vi din av internetleverantören (ISP) registrerade IP-adress samt datum och klockslag för inloggningen, för att vid en senare tidpunkt kunna utreda om e-postadressen eventuellt har varit föremål för missbruk. De av oss vid anmälan till nyhetsbrevet registrerade uppgifterna kommer endast att användas i syfte att skicka nyhetsbrev med kommersiell information. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet med den specifika länken i nyhetsbrevet eller genom att meddela tidigare nämnd ansvarig person. Efter avbeställning raderas omgående din e-postadress från vår nyhetsbrevslista, såvida du inte uttryckligen samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss en mer omfattande dataanvändning, som är tillåten enligt lag och vilken vi informerar om i denna försäkran.

7.2 Skicka nyhetsbrev och be om recensioner till existerande kunder

Om du har gett oss din E-mail när du har köpt varor eller tjänster av oss, ger det oss rättigheten att skicka erbjudanden regelbundet, liknande de varor som du handlat från vårt sortiment, eller recensioner på dessa varor. Angående att skicka tjänster via e-mail: Med hänvisning till paragraf § 7 GDPR, behöver vi inte ha ditt medgivande för detta. Med det som bakgrund så kommer hantering av data endast förekomma om det finns ett legitimt intresse till personlig mailkommunikation med hänvisning till paragraf § 6 i GDPR. Om du avsiktligt avsagt dig användandet av din e-mail i dessa syften, kommer vi inte skicka e-mails till dig. Du kan avsäga dig användandet av din e-mail i marknadsföringssyften när som helst och inför framtiden genom att kontakta den person som är ansvarig och vars namn är nämnt i början. För detta behöver du endast betala kostnaden för att göra ändringen i enlighet med lokala skatter. Efter du fått bekräftat att ändring har skett, kommer din e-mail inte användas till marknadsföringssyften.

7.3 Nyhetsbrevutskick med Emarsys eMarketing Systems AG

Sändningen av våra nyhetsbrev via e-post sker via den tekniska tjänsteleverantören Emarsys eMarketing Systems AG Märzstrasse 1, A-1150 Wien ("Emarsys"), till vilken vi vidarebefordrar dina uppgifter som tillhandahålls under nyhetsbrevregistreringen. Denna överföring sker i enlighet med artikel 6, punkt 1, lit. f DSGVO och tjänar vårt legitima intresse för användning av ett marknadsföringssäkert, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Uppgifterna du anger (till exempel e-postadress) för att få ett nyhetsbrev lagras på Emarsys servrar i EU.

Emarsys använder denna information för att skicka och statistiskt analysera nyhetsbrev för våra räkning. För utvärderingen inkluderar de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbläsare eller spårningspixlar, som representerar bildbildsfiler med en pixel som lagras på vår webbplats. Detta avgör om ett nyhetsbrevmeddelande har öppnats och vilka länkar som kan ha klickats på. Med hjälp av den så kallade konverteringsspårningen kan det också analyseras om det har skett en fördefinierad åtgärd (till exempel köp av en produkt på vår webbplats) efter att ha klickat på länken i nyhetsbrevet.

Även teknisk information samlas in (t.ex. hämtningstid, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Uppgifterna samlas in exklusivt pseudonymiserade och kommer inte att länkas till dina andra personuppgifter, en direkt personlig hänvisning utesluts. Dessa uppgifter är endast för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen.

Om du vill göra invändningar mot dataanalysen för statistisk utvärderingsändamål, måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.
Vi har ingått ett avtal om behandlingsavtal med Emarsys där vi förbinder oss att skydda våra kunders data och inte avslöja det till tredje part.
Du hittar integritetspolicyn för Emarsys här:https://www.emarsys.com/de-at/datenschutzrichtlinie/

7.4 Reklam per post

Grundat på vårt berättigade intresse för personligt anpassad direktannonsering förbehåller vi oss rätten att spara ditt för- och efternamn, din adress och - såvida vi erhållit dessa ytterligare uppgifter inom ramen för avtalsförhållandet - din titel, akademiska titel, ditt födelseår och din yrkes-, bransch- eller affärsbefattning enligt art. 6 avsn. 1 pkt. f GDPR samt använda desamma för utskick per post av intressanta erbjudanden och information om våra produkter.

Du kan när som helst motsätta dig lagring och nyttjande av dina uppgifter för detta syfte genom att meddela den ansvariga därom.

8) Uppgiftsbehandling vid beställningshantering

8.1 För att hantera din beställning arbetar vi tillsammans med denna/dessa nedanstående leverantörer, vilka helt eller delvis hjälper oss att fullgöra ingångna avtal. Till dessa leverantörer kommer grundat på följande information, vissa personuppgifter att vidarebefordras.

De av oss inhämtade personuppgifterna vidarebefordras i samband med uppdragshanteringen till det transportföretag som leverantören har anlitat om detta är nödvändigt för att leverera varan. Dina betalningsuppgifter lämnar vi till det anlitade kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för betalningshantering. Om en betaltjänst används framgår detta tydligt av den nedanstående informationen. Den rättsliga grunden för vidarebefordran av uppgifter är härvidlag art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR.

8.2 Användning av payment-leverantörer (betaltjänstleverantörer)

- Adyen
Om du väljer betaltjänstleverantören Adyens betalningssätt, sker betalningshanteringen med payment-leverantören Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna, till vilken vi inom ramen för beställningsproceduren vidarebefordrar dina uppgifter, jämte information om din beställning (namn, adress, IBAN, BIC, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Vidarebefordran av dina uppgifter sker endast i betalningshanteringssyfte till betaltjänstleverantören Adyen och endast i den utsträckning som är nödvändigt för detta syfte.
- Klarna
Vid val av betalningssättet "Klarna fakturaköp" eller (om så erbjuds) betalningssättet Klarna delbetalning, sker betalningshanteringen av Klarna AB (publ) [https://www.klarna.com/dk/], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan "Klarna"). För att möjliggöra betalningshantering, kommer dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, ort, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress) samt uppgifter, vilka har samband med beställningen (t. ex. fakturabelopp, artikel, leverantörssätt) i identitets- och kreditstatuskontrollssyfte att vidarebefordras till Klarna, om du i samband härmed enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR inom ramen för beställningsprocessen uttryckligen har samtyckt till detta. Till vilka kreditupplysningsföretag dina uppgifter kan vidarebefordras redovisas här: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/en_gb/privacy
Kreditvärdigheten kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. Score-värden). Såvida Score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i ett vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk metod. I beräkningen av Score-värden tas bland annat, men inte uteslutande, hänsyn till adressuppgifter. Den erhållna informationen om den statistiska sannolikheten för betalningsbortfall använder Klarna för att fatta ett avvägt beslut om motiveringen, genomförandet eller avslutandet av avtalsförhållandet.
Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att meddela ansvarig för uppgiftsbehandlingen eller Klarna. Klarna är emellertid vid behov fortfarande berättigat att behandla dina personuppgifter, om detta krävs för att avtalsenligt sköta betalningshanteringen.
Dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd och enligt specifikationerna i Klarnas bestämmelser om uppgiftsskydd för berörda parter med hemvist i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf
resp. för berörda parter med hemvist i Österrikehttps://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf
- Paypal
Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om detta erbjuds - "köp mot faktura" eller avbetalning via PayPal vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter i samband med betalningshanteringen till PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.a., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan "PayPal"). Vidarebefordran sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR och endast i den utsträckning som krävs för betalningshanteringen.
PayPal förbehåller sig, när det gäller betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om så erbjuds - "köp mot faktura" eller "delbetalning" via PayPal, rätten att genomföra en kreditupplysning. För detta syfte kommer dina betalningsuppgifter att vid behov, enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, på basis av det berättigade intresset hos PayPal för fastställande av din betalningsförmåga, att vidarebefordras till kreditupplysningsföretag. Resultat av kreditkontrollen beträffande den statistiska sannolikheten för utebliven betalning använder PayPal i syfte att fatta beslut om vilka betalningsmetoder som ska erbjudas. Kreditvärdigheten kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. Score-värden). Såvida Score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i en vetenskaplig beprövad matematisk-statistisk metod. I beräkningen av Score-värden tas bland annat, men inte uteslutande, hänsyn till adressuppgifter. Övriga rättsliga bestämmelser om uppgiftsskydd, bland annat om det anlitade upplysningsföretaget, hitatr man i PayPals integritetspolicy: https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=fr_FR
Du kan alltid invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att underrätta PayPal. PayPal är emellertid vid behov fortfarande berättigat att behandla dina personuppgifter, om detta krävs för att avtalsenligt sköta betalningshanteringen.

8.3 Samarbetsprojekt

myDNA Slim (mymuesli Edition)

Produkten: "myDNA Slim (mymuesli Edition)" är ett samarbetsprojekt mellan mymuesli AG och LykonDX med gemensam databehandling i.S.d. Artikel 26 EUPR. Lagligheten i databehandlingen och det syfte för vilken den skapas uppstår vid köp i Lykon onlinebutik på grundval av samtycke med följande formulering: "LykonDX kommer säkert att överföra följande data till mymuesli AG, Sailerwöhr 16, D-94032 Passau, Tel: +49 851 204266 99: för- och efternamn, kön, e-postadress, ursprungsland, resultaten av" myDNA Slim (mymuesli Edition) "tester i formen" Metabolic type = testresultat (P / C / CL / PL / CP / M-High / M-Low) ", t.ex." Protein type = P". Uppgifterna skickade av LykonDX kommer att användas av mymuesli för att tillhandahålla en personaliserad müsli-rekommendation samt för att skicka nyhetsbrev per e-post med en müsli-rekommendation. mymuesli kommer inte att använda de personuppgifter som erhållits från LykonDX för något annat syfte och kommer inte att vidarebefordra det till tredje part. Sammanhanget för produkterna från "mymuesli-Edition" är LykonDX och mymuesli så kallade "gemensamt ansvariga" i den mening som avses i artikel 26 i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (EU GDPR). "

När jag köper testpaketet "myDNA Slim (mymuesli Edition)" via mymuesli webbshop fungerar mymuesli AG som säljare av produkten. För bearbetning kommer dina betalningsuppgifter att kontrolleras och motsvarande betalning samlas in för din beställning. För frakt lagras och sparas personuppgifternas förnamn, efternamn, adress, e-post etc. Det finns ingen överföring av betalningsuppgifter eller personuppgifter till LykonDX. Genom att skicka ditt testprov från "myDNA Slim (mymuesli Edition)" testpaket till LykonDX-partnerlaboratoriet med returhölje, samtycker du till analys och behandling av dina data av Lykon DX. Du kan hitta LykonDXs uppgiftsskyddsdeklaration på: https://shop.lykon.de/pages/datenschutzerklarung eller i samband med godkännandedeklarationen på: https://www.lykon.de/einverstaendniserklaerung. LykonDX överför följande data till mymuesli AG, Sailerwöhr 16, D-94032 Passau, Tel: +49 851 204266 99 på ett säkert sätt: för- och efternamn, kön, e-postadress, ursprungsland, resultaten av "myDNA Slim (mymuesli Edition) "tester i formen" metabolisk typ = testresultat (P / C / CL / PL / CP / M-High / M-Low) ", t.ex. "Proteintyp = P". Uppgifterna som skickats av LykonDX kommer att användas av mymuesli för att ge en personlig müsli-rekommendation såväl som för att skicka nyhetsbrev med en müsli-rekommendation. mymuesli kommer inte att använda de personuppgifter som erhållits från LykonDX för något annat syfte och kommer inte att vidarebefordra det till tredje part. För databehandling i samband med produkterna från "mymuesli Edition" är LykonDX och mymuesli så kallade "gemensamt ansvariga" i den mening som avses i artikel 26 i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (EU GDPR).

9) Användning av videor

Denna webbplats använder Youtube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", vilken tillhör Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Här används det utvidgade uppgiftsskyddsläget, vilket enligt leverantörsuppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av videon. Om uppspelning av inbäddade Youtube-videor startar, använder leverantören "Youtube" cookies för att samla in information om användarens beteenden. Anvisningar från "Youtube" tjänar då bland annat till att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra felaktig användning. När du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter direkt kopplas till ditt konto om du klickar på videon. Om du inte önskar sammankopplas med din YouTube-profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som användarprofil och utvärderar denna. En sådana utvärdering sker specifikt enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av Googles berättigade intressen för att inbädda personligt anpassad reklam, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att återkalla medgivandet till bildandet av denna användarprofil. För att utöva denna måste du vända dig till YouTube.

Oberoende av om en uppspelning av inbäddade videor sker, upprättas vid varje besök på denna webbplats en anslutning till Google-nätverket "DoubleClick", vilket utan vår påverkan kan utlösa ytterligare uppgiftsbehandlingsprocedurer.

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Mer information om dataskydd på "YouTube" hittar du i leverantörens integritetspolicy under: www.google.com/policies/privacy/

10) Online-Marketing

10.1 Användning av Google Adwords-konverteringsspårning

Denna webbplats använder online-annonseringsprogrammet Google AdWords och, inom ramen för detta, Conversion-Tracking från Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Googles produkt Adwords för att med hjälp av annonsmaterial (så kallade Google Adwords) på externa webplatser göra dig uppmärksam på våra attraktiva erbjudanden. Vi kan med uppgifter från annonskampanjerna utröna hur lyckade de enskilda annonsåtgärderna är. Detta görs i syfte att visa annonser som är intressanta för dig, utforma vår webbplats på ett intressantare sätt för dig och få fram en rättvis beräkning av annonskostnaderna.

Cookien för Conversion Tracking sparas om en användare klickar på en av Googles administrerade Adwords-annonser. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. Dessa cookies förlorar i regel sin giltighet efter 30 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om användare besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande inte har gått ut, kan Google och vi upptäcka att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till denna sida. Varje Google AdWords-kund erhåller en unik cookie. Cookies kan därför inte spåras tillbaka till användaren via AdWords-kundernas webbplatser. Information som inhämtats genom Conversion-cookies syftar till att skapa Conversion-statistik för de AdWords-kunder som har beslutat sig för att använda Conversion-tracking. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickat på din annons och skickats vidare till en sida med en Conversion-Tracking-tagg. De erhåller dock ingen information med vilken användaren kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i Tracking kan du blockera tjänsten, genom att enkelt inaktivera cookien för Google Conversion-Trackings i din webbläsares användarinställningar. Du registreras då inte i Conversion-Tracking-statistiken. Vi placerar ut Google Adwords på basis av vårt berättigade intresse för målinriktade annonser enl. art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR.

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Under nedanstående internetadress finns mer information om Googles bestämmelser om uppgiftsskydd: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=en

10.2 Användandet av chatbots

Några av våra annonser på Facebook och Instagram länkar till Facebook Messenger genom att klicka på skärmen där en automatiserad dialog med en virtuell chatrobot startas. När du använder chatboten samlas offentligt tillgänglig information utöver de frågor och svar du har angett automatiskt från din Facebook-användarprofil: (Facebook Messenger-användar-ID, Facebook-användarnamn, kön, profilbild, språkinställning, tidszon). Denna information används under dialogen för att skapa namnförslag för en individ som kan utforma. Under dialogen ifrågasätts preferenser för ingrediensernas namn, design och sammansättning, som sedan skickas till vår webbplats via URL för att erbjuda användaren en motsvarande individualiserad müsli till försäljning.

Genom att använda vår chattbot accepterar du att mymuesli AG chatthistoriken och dina automatiskt överförda data (Facebook Messenger-användar-ID, Facebook-användarnamn, kön, profilbild, språkinställning, tidszon) för att behandla de personliga produktförslagen i enlighet med får behandla lagbestämmelser om dataskydd.
I den mån databehandlingen bygger på ditt samtycke är den rättsliga grunden artikel 6 punkt 1 meningen 1 lit. en GDPR. I den mån databehandling också krävs för tillhandahållande av gratis tjänster är den rättsliga grunden artikel 6 punkt 1 meningen 1 lit. b DSGVO. I den mån behandlingen av data är nödvändig för att säkerställa våra berättigade intressen, i synnerhet tillvägagångssättet för användare inom ramen för vår bildmarknadsföring, är den rättsliga grunden artikel 6 punkt 1 meningen 1 lit. f DSGVO.

Du kan permanent inaktivera cookies för annonsuppgifter, genom att förhindra dessa med en lämplig inställning i webbläsarprogrammet eller genom att ladda ned och installera webbläsarinsticksprogrammet under följande länk:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

10.3 Adviral AB

All information annonsör erhåller via Adviral är konfidentiellt och får inte lämnas ut till tredje part utan Advirals skriftliga samtycke. Samtlig information som Adviral erhåller genom spårning av försäljningar behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att delas med tredje part, inga känsliga personuppgifter om köpet kommer att registreras utan endast ip-nummer, ordervärde samt orderreferens. Adviral kommer heller inte att använda erhållen information om försäljningar i något annat syfte än att skapa rapporter åt annonsören om inget annat är överenskommet. Samtlig icke transaktionsgrundande information kan raderas från Adviral vid begäran från annonsör. Datan sparas i vår databas som ligger i Tyskland. Efter att data raderats så ligger det kvar i backuper i 30 dagar, dessa backuper sparas också i Tyskland. 30 dagar efter att en transaktion har betalats av annonsören kommer systemet automatiskt att kryptera ip-numret kopplat till köpet, detta gäller alla IP-nummer kopplat till spårningar, klick, visningar med mera. Samtidigt som detta sker kommer även ordernumret att bytas ut till en slumpat ordernummer.

Tänk på att vissa funktioner på denna webbplats eventuellt inte kan användas eller endast användas i begränsad omfattning om du har inaktiverat användning av cookies.

11) Webbanalystjänst

11.1 Google (Universal) Analytics

Denna webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information som har genererats genom cookien om hur du använder webbplatsen (inklusive den förkortade IP-adressen) kommer i regel överföras till en Google-server i USA och sparas där.
Denna webbplats använder Google Analytics endast med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av en specifik person. Genom tillägget kommer din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen eller i andra medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att förkortas av Google. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker denna behandling enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av våra berättigade intressen för statistisk analys av användarbeteenden i optimerings- och marknadsföringssyfte.

Inom ramen för vårt uppdrag kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och om tjänster anknutna till webbplatsanvändningen och internetanvändningen samt presentera dessa för oss. Den IP-adress som vidarebefordras av din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammankopplas inte med andra uppgifter från Google.
Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra en lämplig inställning i ditt webbläsarprogram; Vi vill dock påpeka att du i sådana fall eventuellt inte kommer kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan därutöver förhindra registrering av de uppgifter som skapas genom cookies, och som har att göra med hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress), av Google och förhindra behandling av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ned och installera det webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Som alternativ till webbläsarinsticksprogram eller på webbläsare på mobila enheter, kan du klicka på följande länk för att placera ut en Opt-Out-cookie, som förhindrar framtida registrering av Google Analytics på denna webbplats (denna Opt-Out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän. Raderar du dina Cookies i denna webbläsare, måste du klicka igen på denna länk): Inaktivera Google Analytics
Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Denna webbplats använder också Google Analytics för en analys av flödet av besökare som kommer från olika användarenheter och som har ett användar-ID. Du kan i ditt kundkonto under "Mina uppgifter", "Personliga uppgifter", inaktivera analysen av användningen på olika enheter.

Mer information om hanteringen av användardata i Google Analytics hittar du i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr

12) RETARGETING / REMARKETING / REKOMMENDERAD REKLAM

Bing Ads (Microsoft Corporation)

Denna webbplats använder Microsoft Bing Ads konverteringsspårningsteknologi (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing-annonser anger en cookie på din dator om du har öppnat vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Cookies är små textfiler som lagras på ditt datorsystem. Dessa kakor tappar sin giltighet efter 180 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och cookien inte har gått ut ännu, kan Microsoft och vi ser att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan (konverteringssida). Om personuppgifter behandlas i detta sammanhang görs detta i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. f DSGVO på grund av vårt legitima intresse för effektiv marknadsföring.Informationen som samlas in med konverteringskakan används för att generera omvandlingsstatistik, dvs. spåra hur många användare som når en konverteringssida efter att ha klickat på en annons. Det berättar det totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida för konverteringsspårning. Vi får dock inte information som personligen identifierar användare.USA-baserade Microsoft Corporation är certifierade enligt US Privacy Shield, vilket säkerställer överensstämmelse med dataskyddet i EU.Om du inte vill delta i spårningen kan du välja bort det genom att enkelt inaktivera cookie för konverteringsspårning för Bing-annonser via dess webbläsare under Användarinställningar. Du kommer inte att inkluderas i konverteringsspårningsstatistiken. Alternativt kan du använda EU: s bortvalswebbplats http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ verifiera att Microsoft-annonseringskakor är inställda i din webbläsare och inaktivera dem.För mer information om sekretesspraxis för Microsoft Bing Ads, besök följande internetadress: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Facebook Pixel för att skapa anpassade målgrupper

Inom vårt online-erbjudande används den så kallade "Facebook-pixeln" från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Facebook").Om en användare klickar på en annons som visas på Facebook kommer URL: n på vår länkade sida att läggas till av Facebook Pixel. Om vår webbplats tillåter pixeldelning av data med Facebook, skrivs denna URL-parameter till användarens webbläsare via en cookie, som anger vår länkade sida själv. Denna cookie läses sedan av Facebook Pixel och gör att data kan vidarebefordras till Facebook. Utöver det, den krypterade email-adressen av användaren överförs till Facebook efter att köpet är genomfört. Å ena sidan, med hjälp av Facebook-pixeln, är det möjligt för Facebook att bestämma besökarna till vårt online-erbjudande som en målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen använder vi Facebook Pixel för att visa Facebook-annonser som vi har skickats endast till de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller vissa funktioner (t.ex. intressen i vissa ämnen eller produkter som har besökt dem) Webbsidor bestämda), som vi överför till Facebook (så kallade "Custom Audiences").

Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också se till att våra Facebook-annonser uppfyller användarnas potentiella intresse och inte verkar irriterande. Detta gör att vi ytterligare kan utvärdera effektiviteten i Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att förstå om användarna har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "konvertering").Den insamlade informationen är anonym för oss, så ge oss inga slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas av Facebook, så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål, enligt Facebook-dataanvändningsdirektivet (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess dotterbolag att visa annonser på och utanför Facebook.Databehandlingen förknippad med användningen av Facebook-pixeln beror på vårt dominerande legitima intresse för utvärdering, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande och våra annonseringsåtgärder i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. f DSGVO.Den information som genereras av Facebook överförs vanligtvis till en server på Facebook och lagras där, detta kan också vara en överföring till servrarna hos Facebook Inc. i USA. USA-baserad Facebook Inc. är certifierad enligt US Privacy Shield, som säkerställer att dataskyddet i EU uppfylls. För att motsäga samlingen med Facebook-pixeln och användningen av dina data för visning av Facebook-annonser helt och hållet, kan du ställa in genom att klicka på följande länk koppla bort cookies som aktiverar Facebook-pixelspårningen: Inaktivera Facebook-pixlar.

Den här cookien fungerar bara i den här webbläsaren och endast för den här domänen. Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på länken ovan igen.

Facebook Conversions

För våra erbjudanden via det sociala nätverket Facebook, som styrs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ireland (& quot; Facebook & quot;). I händelsen om att snabbt medgivande ges, kan det ändra beteendet av användare, efter att ha sett en annons eller klickat på den på Facebook. Detta används för att öka effektiviteten på annonser via Facebook samt för statistiska syften, marknadsundersökningar och åtgärder för att optimera marknadsföringsåtaganden. Datan som samlas in finns endast hos mymuesli och är i huvudsak anonym. Datan samlas in för att sedan krypteras och används email-adressen för att skicka cookies till Facebook, för att optimera marknadsföringsåtaganden. Datan sparas och processas av Facebook, så att kopplingen till respektive användare går att genomföra samt att Facebook använder datan för eget marknadsföringsbruk, i enlighet med Facebooks data guideline (https://www.facebook.com/about/privacy/). Datan kan användas av Facebook och deras partner för att möjliggöra marknadsföring utanför Facebook. Datan som processas via Facebook med användningen av konvertering är baserade på Art. 6 Paragraph 1 lit. a) GDPR. Informationen genererad av Facebook är oftast skickad till en server hos Facebook och förvaras där. Detta kan också leda till en överföring till servrarna hos Facebook Inc. i USA.

13) ANVÄNDANDE AV LIVE CHAT-SYSTEM

Zendesk (tidigare Zopim)

Denna webbplats använder teknik från Zendesc Inc., 1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com) för att samla in pseudonymiserade data för webbanalysändamål och för att köra livechatt-systemet för att besvara live supportförfrågningar och sparas. Från denna pseudonymiserade dataanvändningsprofiler kan skapas under en pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet för webbplatsbesöktens webbläsare. Cookiesna möjliggör bland annat igenkänning av webbläsaren. I den mån informationen som samlas in på detta sätt är personligt identifierbar kommer behandlingen att ske i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. f DSGVO baserat på vårt legitima intresse för effektiv kundvård och statistisk analys av användarbeteende för optimeringsändamål.Uppgifterna som samlats in av Zendesk Technologies kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats utan samtycke från den berörda personen, och kommer inte att kombineras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen. För att undvika lagring av Zendesk-kakor kan du ställa in din webbläsare så att i framtiden inte fler cookies kan lagras på din dator eller redan lagrade cookies raderas. Att stänga av alla cookies kan dock innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte längre kan köras. Insamling och lagring av data i syfte att skapa en pseudonymerad användarprofil kan avaktiveras när som helst med verkan för framtiden genom att informera oss om din invändning via e-post till den e-postadress som anges i avtrycket.Zendesk Inc., baserat i USA, är certifierat enligt US Privacy Shield, vilket säkerställer att dataskyddet i EU uppfylls.

14) Diverse

Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps (API) av Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva kartor och därur hämta geografisk visuell information. Om du nyttjar denna tjänst visas vår geografiska placering och detta underlättar en eventuell resa till denna plats.

Redan vid inläsning av de undersidor i vilka kartan från Google Maps är integrerad, överförs och sparas information om ditt nyttjande av vår webbplats (som t.ex. din IP-adress) på Googles servrar i USA. Detta sker oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto, där du är inloggad eller om inget användarkonto finns. Om du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter att direkt kopplas till ditt konto. Om du inte önskar sammankopplas med din Google-profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som användarprofil och utvärderar denna. En sådana utvärdering sker specifikt enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av Googles berättigade intressen för att inbädda personligt anpassad reklam, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att återkalla medgivandet till bildandet av denna användarprofil. För att utöva denna rätt måste du vända till dig Google.

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferat för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Om du inte samtycker till framtida överföring av dina uppgifter till Google inom ramen för nyttjandet av Google Maps, finns också möjlighet att fullständigt inaktivera webbtjänsten Google Maps, genom att stänga av användning av JavaScript i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisning på denna internetsida kan då inte nyttjas mer.
Googles användningsvillkor finner du på: https://policies.google.com/terms/archive?hl=sv&gl=de , ytterligare användarvillkor för Google Maps finns på https://www.google.com/intl/sv-se/help/terms_maps.html. Utförlig information om dataskydd i samband med användning av Google Maps finns på Googles webbsida ("Google Privacy Policy"): https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

15) Rättigheter för berörda

15.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:

 • Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR;
 • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR;
 • Rätt till radering enligt art. 17 GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;
 • Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR;
 • Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR;
 • Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.

15.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.

16) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.