Tree of Tea Bio-Blatt-Tees – Herrkunft

Om våra teer


Värden och filosofi

Vi älskar att koncentrera oss på det väsentliga, varför vi håller vårt teutbud medvetet litet, därför finns mycket kärlek och omsorg i varje burk. Vi tror på hållbarhetens kraft och den minimalistiska livsstilen och ifrågasätter oumbärliga konsumtionsvanor. Ofta kommer vi fram till att det är bra för själen att nöja sig med mindre. Öppenhet, ärlighet och transparens är värden, som betyder mycket för oss. Därför lyssnar vi på varandra, lyssnar på bönderna i odlingsländerna och lyssnar på dig, som vår viktigaste te-kritiker. Vi är nämligen övertygade, om att endast med ett noggrant samarbete och med den nödvändiga konsekvensen att fokusera endast på det bästa, så kan ett kompromisslöst te skapas.

Wir legen wert auf höchste Qualität bei der Teeauswahl.

Bio-Tee aus nachhaltiger Landwirtschaft.

Tree of Tea – Bio-Zertifikate

Tree of Tea bietet feinste Bio-Qualität.

Ansvar och Kvalitet

I burkarna från Tree of Tea finns uteslutande fint ekologiskt te med de bästa klassificeringarna, Leaf och Broken. Det är en självklarhet för oss. Men vad betecknar ett ekologiskt te och vad gör det så speciellt? Vid odlingen undviker vi helt och hållet bekämpningsmedel, herbicider och syntetisk mineralgödsel. Hållbart jordbruk har högsta prioritet, det lokala ekosystemet ska inte tillföras någon skada. Det ekologiska användandet av odlingsområden, de hälsorelaterade fördelarna för våra teälskare och framförallt arbetarnas välmående på odlingarna, är mycket viktigt för oss.